اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پرونده پادمانی بسته شود/توافق باید واقعی و اطمینان بخش باشد