«دمیتری پسکوف» امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در عین حال گفت که تغییر عنوان مقام رئیس جمهوری ابتکار جدیدی است و بحث ها پیرامون آن جریان دارد.  وی افزود: رئیس جمهوری روسیه هیچ موضعی درقبال تغییر عنوان رئیس جمهور و نامیدن خود به عنوان فرمانروای عالی ندارد.   پسکوف خاطرنشان کرد: در جریان بحث پیرامون این موضوع و کار گروه کاری تنظیم اصلاحات قانون اساسی روسیه، پیشنهادات زیادی دریافت شده است با این حال باید از دیدگاه‌های مختلف آگاه شد.  سخنگوی رئیس جمهوری روسیه یادآوری کرد که پوتین اصلاحات در قانون اساسی روسیه را پیشنهاد کرده است و دیدگاه های مختلف درباره آن به گروه کاری اصلاحات بطور کاملا آزادانه ارائه می شود.   وی ادامه داد: سپس در نتیجه بحث ها، بدیهی است که از برخی ایده ها حمایت خواهد شد و برخی بکار گرفته و برخی ایده ها رد می شوند و به این صورت نتایج کار گروه کاری مشخص می شود.  پاول کراشنینیکوف رئیس کمیسیون امور ساختار حکومتی و قانونگذاری دومای روسیه که ریاست گروه کاری اصلاح قانون اساسی روسیه را برعهده دارد به تازگی گفته است که ازجمله ایده هایی که مطرح شده تغییر عنوان رئیس جمهور به فرمانروای عالی است. گفتنی است ولادیمیر ژیرینفسکی رهبر حزب لیبرال دمکرات روسیه بارها خواستار تغییر عنوان مقام رئیس جمهور شده و گفته است که از بکارگیری عناوین خارجی برای مقام‌های روسی باید خودداری کرد.  پوتین به تازگی در پیام سالانه خود به پارلمان روسیه انجام اصلاحات در قانون اساسی روسیه را پیشنهاد کرده و انتظار می رود تا بهار آینده این اصلاحات آماده شود و به گفته پوتین همه پرسی عمومی برای تایید آن برگزار می شود.