اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مدیرکل روابط عمومی آموزش و پرورش:‌ ویدئوی کودک آزاری مربوط به کشور دیگری است