اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حدود ۵ هزار حاجی ایرانی اهل سنت هستند