خرید گل وی آی پی شاپعایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …خدمات باغبانی

آسیب تعطیلی مدارس در سال‌های آینده مشخص می‌‎شود
علیرضا کاظمی امروز یکشنبه در جلسه ستاد مرکزی پویش لبخند رضایت افزود: آموزش و پرورش در شرایط کنونی تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا در حوزه پرورشی و فرهنگی دغدغه تربیت دانش آموزان را دارد. کاظمی ادامه داد: در شرایط شیوع ویروس کرونا مسئله آموزش دانش آموزان بطور جدی دنبال می شود، اما تحقق اهداف تربیتی را به درستی نمی توان قضاوت کرد. وی خاطرنشان کرد: آسیب تعطیلی مدارس در دوران شیوع ویروس کرونا برای نسل جدید در سال های آینده مشخص می شود. کاظمی در خصوص صحبت های رهبری درباره عقب ماندگی حوزه فرهنگی آموزش و پرورش اظهار داشت: حوزه پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش پس از یک دوره به احیای دوباره نیاز دارد؛ چرا در یک مقطع زمانی جایگاه خود را در فضای مدرسه از دست داد. وی با بیان اینکه عقب افتادگی حوزه فرهنگی آموزش و پرورش ساختاری است، یادآور شد: در حال جبران بخشی از این عقب افتادگی‌ها هستیم تا با ایجاد برنامه های جذاب بخشی از این عقب افتادگی جبران شود. جلسه ستاد مرکزی مرحله سوم نهضت کمک های مومنانه "پویش لبخند رضایت" امروز برگزار شد.  ادامه دارد...