اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رییسی: وضعیت امروز کرمان زیبنده این استان نیست