اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گوترش: زنان و جوانان بیشترین ضربه را از بحران افزایش هزینه‌های زندگی متحمل شده‌اند