نگهداری سالمندپخش عمده اسپیکرآگهی رایگان ساختمانی | تبلیغات …کانال فلکسیبل

حمایت مردم برای حفاظت از بناهای تاریخی بی‌نظیر است
علی اصغر مونسان روز سه شنبه در آیین افتتاح در عالی کاخ گلستان با اشاره بازگشایی این  در برای توسعه بیشتر گردشگری در این منطقه بخصوص در خیابان ناصر خسرو گفت: بازگشایی در سبب ترویج گردشگری در مناطقی می شود که پیشتر مغفول مانده بود. وی با بیان این که به دلیل ثبت جهانی بودن این اثر، وزارتخانه بودجه ثابت به این کاخ اختصاص می دهد، گفت: هزینه بازگشایی این در و تجهیزات لازم حدود یک و نیم میلیارد تومان است. مونسان با اشاره به نگاه جدید دولت تدبیر و امید برای مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی اما غیر نفیس کشور به بخش خصوص گفت: بودجه کم میراث فرهنگی امکان نمی داد تا ما از همه موزه ها نگه داری کنیم و در این زمینه مردم و بخش خصوصی به ما کمک زیادی کردند. وی گفت: این امکان سبب شد بتوانیم بودجه کافی برای حفاظت و مرمت از بناهای نفیس از جمله کاخ جهانی گلستان در اختیار داشته باشیم.