دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با خانواده یک شهید مشهدی