آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …قیمت توری لوزی (اکسپندد متال)سفارش ساخت انواع کانکس اداری لوکس …چسب شفاف ATP شرکت TMS

تدوین ۳۰برنامه برای توسعه صادرات محصولات زیست فناوری در بازارهای جهانی
به گزارش روز چهارشنبه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گسترش صادرات محصولات زیست فناورانه را در ۳۰ سرفصل هدف گذاری کرده است تا اجرای آن در پنج سال آینده بیش از ۴۵۰ میلیون دلار ارزش افزوده برای کشور به همراه داشته باشد. محصولات با کیفیت و استاندارد دانش‌بنیان‌ها که در بازارهای جهانی مقبول افتند و کشورها خواهان خریداری آنها باشند، مورد حمایت قرار می‌گیرند و به بازارهای جهانی می‌رسند. این کار همچنین به رونق و شکوفایی اقتصادی کشور نیز کمک می‌کند. صادرات محصولات زیست فناوری یکی از این برنامه‌ها است که در قالب ۱۶ پروژه و با کمک ذینفعان و نهادهای اثرگذار در این حوزه در حال اجرا است و در پنج سال آینده به نتیجه خواهد رسید. اجرای پروژه‌های تولید مشترک در بازارهای هدف نیز در همین راستا دنبال می شود. از دیگر برنامه‌های تدوین شده برای تحقق هدف توسعه صادرات محصولات زیستی در کشور می توان به پروژه حمایت از طرح های توسعه صادراتی شرکت ها اشاره کرد، کاری که قرار است با ارائه حمایت‌های مادی و معنوی معاونت علمی و فناوری از شرکت‌ها اجرایی شود. ایجاد و راه اندازی ۷ دفتر تخصصی خارجی در کشورهای مالزی، شرق آفریقا و شرق اروپا نیز هدف دیگری است که در ذیل هفت پروژه ملی در ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری می شود و در پنج سال آینده به نتیجه خواهد رسید. پروژه دیگری که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب آن به دنبال توسعه دادن صادرات محصولات زیستی است، برنامه ریزی برای افزایش ارزآوری از محل فروش دانش فنی است که پیش‌بینی شده با اجرای آن در پنج سال اشتغالزایی مناسبی برای کشور شود. همچنین توسعه شبکه واسطه‌های فروش در دنیا نیز با پیگیری ستاد توسعه زیست‌فناوری به نتیجه خواهد رسید و ارزش افزوده زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت. تقویت شبکه تخصصی بین المللی، انجام مطالعات میدانی بازارهای هدف، برگزاری و حضور در رویدادهای بین‌المللی و اعزام و پذیرش هیات‌های خارجی نیز دیگر پروژه‌های تعریف شده در این برنامه هستند. پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که اجرای کامل این ۳۰ سرفصل تعریف شده عددی حدود ۴۵۰ میلیون دلار ارزش افزوده برای کشور به همراه داشته باشد و برای ۵۰۰ نفر نیز اشتغالزایی شود.