والیبال از رشته‌های پویای ورزش قم است
رسول منعم روز شنبه در حاشیه مجمع سالیانه هیات والیبال استان قم با حضور رییس فدارسیون والیبال در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: طی سال های گذشته با پیگیری برنامه های کارشناسی شده شاهد توسعه و پویایی والیبال در قم بوده ایم. وی اضافه کرد: با توجه به تیم مدیریتی منجسم و با دانش هیات والیبال استان سبب شده تا با برگزاری و پیگیری برنامه های کاربردی و استعدادیابی زمینه رشد و پویایی این رشته ورزشی در قم فراهم شود. مدیر کل ورزش و جوانان قم با بیان دیگر زمینه های رشد والیبال در استان ادامه داد: دومین موضوع زمنیه ساز رشد والیبال قم اختصاص فضای اختصاصی به هیات والیبال استان برای پیگیری اقدامات این هیات ورزشی بوده که استفاده خوبی از آن شد و این مکان به پایگاه مطلوب والیبال تبدیل شده است. منعم خاطرنشان کرد: کمیته حمایت از ورزشکاران مستعد در استان قم راه اندازی و مستقر شده که امور مربوط به حمایت از ورزشکاران را پیگیری می کند. مدیرکل ورزش و جوانان قم در پایان ابراز کرد: انتظار می رود هیات والیبال استان قم در عرصه بین المللی و استعدادپروری اقدامات خوبی را در قالب این کمیته به اجرا بگذارد.