سقف پاسیو . اجرای نورگیرشرکت بازاریابی دیجیتال تبریزفرچه غلطکیخرید گل وی آی پی شاپ

سعیدی سرپرست آکادمی ملی المپیک شد
به گزارش ایرنا؛ پس از انتخاب سعیدی، رضا قراخانلو هم بعنوان مشاور علمی پژوهشی رییس کمیته ملی المپیک معرفی شد. سیدرضا صالحی امیری در مراسم معاوفه  سعیدی گفت:  قراخانلو یک شخصیت علمی غیرقابل انکار در ورزش کشور هستند که خدمات وی به ورزش کشور را هیچ کس نمی تواند انکار کند. رییس کمیته ملی المپیک اضافه کرد: وی مشاور علمی کمیته المپیک است و ماموریت های علمی آکادمی را دنبال می کند و در شورای سیاستگذاری آکادمی و شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران نیز حضور دارند پس ما تودیعی نداریم. سعیدی آکادمی را سرپرستی خواهند کرد تا بعد از المپیک یک تصمیم منطقی را در خصوص آکادمی اتخاذ کنیم. وی افزود: ما تلاش می کنیم آکادمی یک مرکز نمونه علمی و تمرینات برتر در سطح منطقه باشد باید این مسیر با سرعت بیشتری ادامه یابد تا به این جایگاه برسد. ما نیمی از برنامه‌ها را دنبال کردیم و نیمی دیگر مانده است که باید آن را دنبال کنیم.