امیر حاتمی: واکسن فخرا ظرف ۱۵ روز آینده وارد فاز سوم می‌شود
به گزارش ایرنا، سرتیپ امیر حاتمی روز سه‌شنبه در گفت و گویی اظهار کرد: واکسن فخرا روزهای آخر فاز دوم بالینی را می‌گذراند و همین ایام در حال تقدیم گزارش فاز دوم بالینی به وزارت بهداشت هستیم. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: به محض اینکه این گزارش تجزیه و تحلیل و نهایی شود، ظرف ۱۵ روز آینده وارد فاز سوم می‌شویم که فاز تزریق نسبت عمومی خواهد بود و برای آن مرحله تولید خوبی انجام شده است. حاتمی درباره زمان ورود این واکسن به بازار هم گفت: اگر نتیجه این کار انجام شود می‌تواند ظرف  ۱۵-۲۰ روز آینده به بازار بیاید.