تولید کننده محلولهای استاندارد …http://www.seasoning.ir/فروش و ارائه انواع سیلیکاژل (رطوبت …بهترین آموزشگاه آیلتس شرق تهران

مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تا ۲۷ اسفند پرداخت می‌شود
به گزارش روز شنبه ایرنا از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با آ و الف شروع می‌شود، دیروز به حساب آنان واریز شده است. سایر بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز براساس حروف الفبا تا ۲۷ اسفندماه حقوق خود را دریافت کرده و مطابق با روال همیشگی این سازمان حقوق تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران پیش از پایان ماه حقوق خود را دریافت می‌کنند. به گزارش ایرنا، ناهید حیدری،  مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی هم ۱۲ اسفندماه از پرداخت حقوق اسفند بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان زودتر از موعد مقرر خبر داده بود. به گفته وی،  بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشاغل سخت و زیان‌آور به همراه مستمری اسفند ماه مبلغ ترمیم شده متناسب‌سازی را هم دریافت می‌کنند.