اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کشورهای حاشیه دریای خزر لنگر امنیت غذایی جهان هستند