اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کمیته امداد کشور متعهد به ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی شده است
به گزارش خبرنگار ایرنا، مرتضی فیروز آبادی عصر چهارشنبه در جریان سفر خود به خوزستان در نشست تبیین برنامه های حوزه اشتغال و خودکفایی در محل اداره کل کمیته امداد امام (ره) استان بیان کرد:  به همین جهت برای تبیین برنامه های ایجاد اشتغال  به استان های مختلف سفر کرده ایم و خوزستان  بیست و هفتمین استان است که به آن سفر کردیم تا برنامه های حوزه اشتغال را بررسی کنیم. وی با اشاره به اینکه در سظح ملی برای تحقق این برنامه  ۲۵۰ هزار میلیارد ریال در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، ادامه داد: از منابع مختلف برای ایجاد فرصت شغلی مددجویان اعتبار در نظر گرفته شده است و به طور خاص برای خوزستان ایجاد فرصت های شغلی برای سال جاری را با توجه به نیاز استان در بخش ایجاد اشتغال و بیکاری حاکم بر این استان  ۲ برابر تعهد سال گذشته در نظر گرفتیم. فیروز آبادی بیان کرد: ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه، برای ایجاد فرصت شغلی مددجویان کمیته امداد خوزستان اختصاص یافته است تا همچون سال گذشته که برنامه ایجاد اشتغال محقق شد، امسال نیز شاهد تحقق این میزان اشتغال باشیم. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام (ره) کشور افزود: جهت گیری کلی این سازمان این است که علاوه بر تحقق کمی اشتغال  شاهد تحقق کیفی آن هم باشیم به همین دلیل مهارت آموزی را اولویت قرار داده ایم و توجه به زنجیره مشاغل خرد را مد نظر داریم. وی گفت: پارسال ۶۰ هزار نفر از مددجویان این نهاد حمایتی  خود کفا شدند که  امید است امسال این رقم بیشتر شود. ۱۳۰ هزار خانواده در خوزستان زیر پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند.