وزیر نیرو از سد شهدای ایلام بازدید کرد
به گزارش ایرنا، علی اکبر محرابیان در حاشیه بازدید از این سد اعلام‌ کرد: این سد در بهترین شرایط کمی و کیفی خود قرار دارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام نیز در این خصوص گفت: سد شهدای ایلام تامین کننده آب شرب شهر ایلام و پنج هزار هکتار اراضی کنجانچم و امیرآباد است. علی پوراحمد اظهار کرد: این سد از نوع سد خاکی با هسته رسی با ارتفاع ۶۰ متر و طول تاج ۱۶۲ متر و حجم مخزن ۸۲ میلیون مترمکعب که ۲۰ میلیون مترمکعب برای تامین آب شرب شهر ایلام و ملکشاهی و مابقی برای تامین آب محیط زیست و کشاورزی پایین دست مصرف می شود. وی افزود: حدود ۷۰ درصد مخزن با حجم ۵۱ میلیون مترمکعب پر است و در بهترین شرایط کمی و کیفی خود قرار دارد بطوریکه( ای سی ) آب در حد ۸۰۰ قرار دارد. امروز جمعه دوم مهرماه ۱۴۰۰ رییس جمهوری به همراه جمعی از وزرای دولت سیزدهم وارد ایلام شد که در این میان وزیر نیرو به عنوان وزیر معین در شهرستان های ایلام و ملکشاهی تعیین و بازدید از چندین سد و پروژه را در سفر یک روزه خود در دستور کار دارد.