اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فرهنگ را نباید به فرهنگ دینی محدود کنیم
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، عطاء الله رفیعی آتانی در اولین نشست گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس  خاطرنشان کرد: دیدگاه هایی که از جمهوری اسلامی روی خوشی ندارند دوست دارند که ما روی فرهنگ دینی تاکید کنیم ولی به نگاه دینی به مقوله فرهنگ کاری نداشته باشیم، رسالت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید این باشد که به فرهنگ، نگاه دینی داشته باشیم و اگر غفلت کنیم جامعه به سمت سکولار شدن پیش می رود. وی ادامه داد: جمهوری اسلامی می گوید باید فرهنگ دینی را وارد این عرصه ها بکنیم، یعنی نگاه دینی به کلیت کارها و فرهنگ ها داشته باشیم، ما باید رسالت و هویت خود را بازخوانی کنیم. قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه دین را نباید تنها در فقه خلاصه کنیم، گفت: با اینکه فقه کار اصلی ما هست، ولی دستاوردهای نوپدید که در ظرف گفتمان علوم انسانی اسلامی ایجاد شده مانند اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی و روانشاسی اسلامی و غیره را نیز باید به رسمیت بشناسیم، این علوم لزوما و به معنای خاص خودش، فقهی نیست، هرچند از فقه بهره مند هستند. این دستاوردهای انقلاب اسلامی است که بر اساس ضرورت پیش آمده و نباید خود را محدود کنیم. رفیعی گفت: ما به معنای عام کلمه پژوهش دینی می کنیم که فقه هم جزئی از آن است، ولی از سایر دانش ها با همان جدیت و شدت استفاده می کنیم ولی خود را محدود به فقه مصطلح نمی کنیم چون قانونگذاری هم محدود به آن نیست.  رفیعی آتانی با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مشاور مجلس است، گفت: حق رای تنها مخصوص نماینده است و مراکز وابسته به مجلس نیز نقش مشاور دارند، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش ها مشاور های جدی هستند،  ارتباط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با نمایندگان و کمیسیون های تخصصی مرتبط تر و گسترده تر خواهد شد. وی بیان داشت: مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارتی دارد و وظیفه نظارتی آن مغفول مانده است، یکی از کارهای خوب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید تقویت بعد نظارتی مجلس در حوزه فرهنگی باشد و این کار را باید رسالت خود بدانیم و به مجلس و نماینده مشاوره دهیم. رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس  در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: دادن پیش نویس های طرح ها از مباحث مهمی است، در جاههایی که نیاز به قانونگذاری وجود دارد و مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه اقدامی نکرده است، ما پیش نویس های تقنینی ارائه دهیم، در جاههای که فقر و خلاء های قانونی وجود دارد باید پیش نویس قانونی دهیم. وی با اشاره به ضرورت مطالعات بنیادی ادامه داد: برخی از پژوهش ها به کلیت قانونگذاری کمک می کند ولی ممکن است نتوانیم آن را با یک طرح و لایحه معین آن را متناظر کنیم، ولی اگر پرسش هایی را پاسخ دهیم خیلی از طرح ها ولوایح تحت تاثیر این پرسش ها شکل خواهد گرفت. رفیعی آتانی  ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دنبال استفاده از ظرفیت همه موسسات و مراکز علمی است، بنابراین ما یک ستاد علمی تشکیل خواهیم داد که همه ظرفیت های موجود حوزه را احصاء و در اختیار نهاد قانونگذاری قرار دهد و سعی خواهیم کرد که با سایر مراکز نیز موازی کاری صورت نگیرد. وی با اشاره به دغدغه برخی پژوهشگران مبنی بر وجود دو مرکز پژوهشی وابسته به مجلس در قم گفت: امروز با تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی این مشکل برطرف شده است./