نوسازی و بازسازیخدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …چاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ …چاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …

ساخت ماهواره پژوهشی توسط پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر
مرتضی براری در جمع خبرنگاران افزود: پارس ۱ ماهواره تصویربرداری است که طی دو ماه آینده تمام تست‌های آن انجام و برای تست سازگاری با ماهواره آماده می‌شود. وی در خصوص ماهواره پیام که در مدار قرار نگرفت، گفت: توفیق با پیام همراه نبود اما تیم سازنده آن قطعا با دانشی که دارند می‌توانند روی پروژه مهم دیگری کار کنند. طی هفته آتی قراردادی با دانشگاه صنعتی امیرکبیر منعقد خواهیم کرد تا تیم سازنده ماهواره پیام برای طراحی و ساخت یک ماهواره پژوهشی کارشان را آغاز کنند. این ماهواره از نظر فناوری فضایی بسیار پیچیده است و با دقت یک متر تولید خواهد شد. او تصریح کرد: در حوزه فضایی علاوه بر ساخت ماهواره توسعه زیرساخت فضایی و آزمایشگاه‌ها نیز در الویت قرار دارند. طی چهار ماه گذشته، ماهواره ظفر بیش از صد مرتبه تست و عملکردهای محیطی آن سنجیده شده است. توسعه آزمایشگاه‌ها در دستور کار قرار دارد و قصد داریم آزمایشگاه‌ها را برای تست ماهواره‌های هزار کیلوگرم توسعه بدهیم و زیرساخت‌های مورد نیاز را مهیا کنیم.