به گزارش روز یکشنبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بهروز رحیمی با اعلام خبر آغاز پرداخت وام های دانشجویی به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در همه مقاطع تحصیلی گفت: پرداخت مبلغ ۴۳۰ میلیارد ریال وام دانشجویی برای کمک به وضع تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد در قالب وام های تحصیلی، مسکن و بنیاد علوی در بهمن ماه ۹۸ از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است. وی افزود: اداره های رفاه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی باید دانشجویان متقاضی وام ها را ثبت نام کرده و فهرست ثبت نامی دانشجویان را برای پرداخت تسهیلات به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ارسال کنند. رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با بیان اینکه در حوزه امور مالی صندوق هیچ فهرست وام دانشجویی در انتظار پرداخت نیست، اظهار کرد: صندوق همه فهرست های وام دانشجویی ارسالی به صندوق و مورد تایید معاونان دانشجویی دانشگاه ها را پرداخت کرده است.