هلدینگ بازرگاننرم افزار حسابداری پارمیستولید و فروش انواع کارتن بسته بندی …برس سیمی

آتش سوزی در مرز ابونصر فراهی افغانستان با ایران تحت کنترل در آمد