۴۰۰ فلسطینی توسط صهیونیست‌ها دستگیر شدند

۴۰۰ فلسطینی توسط صهیونیست‌ها دستگیر شدند
به گزارش ایرنا از تارنمای سما فلسطین، در گزارش مرکز پژوهش‌های اسرای فلسطین آمده است که بازداشت‌ها در فلسطین اشغالی در ماه اکتبر افزایش یافته و به ۴۰۰ مورد از جمله ۷۵ کودک و پنج زن رسید. بر اساس این گزارش، بیشترین بازداشتی‌ها مربوط به قدس اشغالی است که در ماه گذشته ۱۴۰ مورد بازداشت فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی انجام شد و بعد از آن شهر الخلیل با ۵۵ بازداشت بیشترین آمار را دارد. این گزارش می‌افزاید، از فلسطینیان سرشناسی که در ماه اکتبر دستگیر شدند، شیخ عکرم الصبری خطیب مسجد الاقصی و رییس هیأت عالی اسلامی فلسطین است که توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی بازداشت و بعد آزاد شد. به گزارش منابع رسمی فلسطین، اکنون چهار هزار و ۶۵۰ فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند که ۱۸۰ نفر از آنان کودک هستند. مرکز پژوهش‌های اسرای فلسطین همچنین اعلام کرد، مقام‌های رژیم صهیونیستی در ماه اکتبر ۹۰ مورد بازداشت اداری جدید را علیه فلسطینیان بازداشت شده صادر کرده است.   بر اساس گزارش‌ها، حدود ۵۴۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر در بازداشت اداری هستند و از اتهامات و زمان آزادی خود اطلاعی ندارند. پیش‌تر خضر حبیب از مقام‌های جنبش جهاد اسلامی فلسطین هشدار داده بود: ادامه تهدید زندگی اسرای اعتصاب کننده فلسطینی منجر به تشدید تنش در منطقه می‌شود و رژیم صهیونیستی را مجبور به پرداخت بهای گزافی برای آن خواهد کرد.