همایش بین المللی ایران شناسی در جهان به کار خود پایان داد
به گزارش ایرنا، رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران در مراسم اختتامیه به صورت وبینار در سخنانی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نخستین همایش دوسالانه ایران شناسی در جهان گفت:این همایش کار اثرگذاری برای شبکه گذاری، هم افزایی و شناسایی ایران است. دکتد سید علی اصغر میرباقری فرد با بیان اینکه ایران شناسی یک حوزه تخصصی با ۲ ویژگی مهم است، اظهار داشت: ویژگی اول راهبردی بودن آن است بنابراین باید به اندازه اهمیت و جایگاه آن همه نهادها سرمایه گذاری در این حوزه را داشته باشند. وی میان رشته ای بودن را از دیگر ویژگی های ایران شناسی عنوان و تصریح کرد : با توجه به راهبردی و میان رشته ای بودن به نظر می رسد که کار در حوزه ایران شناسی سخت است و نیازمند ملزوماتی است که به صورت عملی، ساختارمند و هدفمند موضوع ایران شناسی دنبال شود. باقری فرد با بیان اینکه انجمن ترویج زبان و ادب فارسی پیشینه ای ۵۰ ساله دارد، اظهار داشت: این انجمن در دوره های مختلف در سیرتحول خود از سال حدود ۱۳۵۰ تا به امروز کوشیده که سهم اثرگذاری در عرصه ترویج زبان و ادب فارسی در عرصه ایران شناسی بر عهده گیرد. دانشگاه بهترین مرجع برای گسترش دیپلماسی علمی و فرهنگی است رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز در آیین اختتامیه این همایش گفت: بهترین مرجع برای گسترش دیپلماسی علمی و فرهنگی دانشگاه است. دکتر عبدالله معتمدی با بیان اینکه نخستین همایش بین المللی ایران شناسی در جهان زمینه ای را برای گفت و گوهای علمی و شناخت بهتر پژوهشگران از یکدیگر فراهم می کند، افزود: دیپلماسی فرهنگی و علمی مبتنی بر همین تعاملات است. وی اظهار داشت: نخستین همایش دوسالانه بین المللی ایران شناسی در جهان با میزبانی دانشگاه گیلان ، کار بزرگی برای برقراری و تثبیت همکاری های علمی و دانشگاهی است که میان دانشگاه گیلان، علامه طباطبایی از یک سو و دانشگاه های دیگر و صوفیه بلغارستان شکل گرفته است. رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز در سخنرانی وبیناری بیان کرد: نگاه بین فرهنگی و فراقومی  ظرفیت جهانی ادبیات فارسی را روزافزون کرده است. دکتر حسینعلی قبادی افزود: دلالت دیگر بر جنبه جهانی شدن ادبیات فارسی و کمک به ماندگاری آن این است که سرزمین کهن ایران همیشه آیینه ارتقا و آشتی فرهنگ های گوناگون بوده است. در ادامه وارطان وسکانیان ایران شناس دانشگاه دولتی ایروان حضور تاریخی دیلمیان در قفقاز را به استناد آثار زبانشناختی به بحث و بررسی گذاشت، وی یادآور شد : دیلمیان در قرون وسطی به قفقاز و ترکیه امروزی رفته اند. وی با اشاره به وجود شهرستان تاریخی آلتاهیج در وسط ارمنستان امروزی گفت: این نام جغرافیایی ریشه "لاه" به معنای "دره" برگرفته شده و به معنای منطقه ساکنان دره است که این جاینام را در ایران به صورت لاهیجان می بینیم. وی وجود روستای لاهیج در  شروان "جمهوری آذربایجان" و جاینام های مشابه در کردستان و استان اردبیل را نیز حاصل حضور تاریخی دیلمیان در این مناطق دانست. این استاد دانشگاه ایروان همچنین فهرستی از واژگان گویش های دو روستای لاهیج و مدرسه در منطقه قفقاز را که با واژگان دیلمانی در ایران شباهت دارند، ارایه کرد. ارایه ۶۰ مقاله از پژوهشگران داخلی و خارجی ایران شناسی نخستین همایش دوسالانه بین المللی ایران شناسی در جهان با هدف ایجاد پیوند علمی بیشتر میان پژوهشگران و ایران شناسان، شناسایی پژوهشگران و پژوهش های برتر حوزه ایران شناسی و حمایت از آن ها  و بررسی گستره کرسی های ایران شناسی و زبان فارسی ایرانی در جهان و ایجاد انگیزه در پژوهشگران جوان به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار شد. این همایش ٢ روزه در محورهای کرسی های ایران شناسی در دانشگاه ها و نهادهای علمی جهان، زبان و ادبیات فارسی ، نقد ادبی و ادبیات تطبیقی در مطالعات ایران شناسی ، تاریخ و تمدن ایران در مطالعات ایران شناسی ، ایران شناسان و مکاتب ایران شناسی در جهان ، باستان شناسی و مطالعات ایران شناسی، استاد و نسخ خطی فارسی، ترجمه و مطالعات ایران شناسی و چشم انداز مطالعات ایران شناسی برگزار شد. در این همایش که به کوشش مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی، دانشگاه گیلان، دانشگاه علامه طباطبائی، پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی، دانشگاه صوفیه بلغارستان و انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد ، کشورهایی از جمله آذربایجان، روسیه، ژاپن، بلغارستان، رومانی، کانادا، سارایوو، ترکیه، افغانستان، پاکستان، گرجستان و ارمنستان مشارکت داتند.  در این همایش ۶۰ مقاله به صورت سخنرانی از پژوهشگران داخلی و خارجی با عناوینی از جمله مفهوم هویت ایرانی در مطالعات ایران شناسی ، تحلیل مضمونی دوگانه امید و ناامیدی در رمان فارسی"پس از کودتا تا انقلاب ۵۷" ، نگاهی تحلیلی به نمونه هایی از ترجمه یوهان کریستوف بورگل از "خسرو و شیرین" نظامی از دیدگاه لطایف و ظرایف عاشقانه - عارفانه، لزوم فعالیت های پژوهشی ایران شناسی مشترک با حضور پژوهشگران ایرانی و خارجی، از خودبیگانگی در داستان گلهای گوشتی نوشته صادق چوبک و جلال و جمال بلغار در خاطره هفت قرن پارسی، ذخیره لغوی اشعار فولکلوریک تالشی جنوبی، بررسی مسئله زبان و گویش های ایرانی در خطر انقراض و آثار زبان شناسی حضور دیلمیان در قفقاز ارایه شد.