کتاب خودآموز ترکی استانبولی جدیدفنر های پیچشی و فنر فرمدارفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …آگهی رایگان و ویژه سایت رایگان …

خشونت در فوتبال؛ عدم آموزش کنترل خشم بازیکنان
به گزارش ایرنا؛ با توجه به خشونت صورت گرفته  به صورت درگیری فیزیکی در بین بازیکنان فوتبال به عنوان الگوهای جوانان کشورمان در مسابقات اخیر از جمله شهرآورد و توجه عزیزی خادم به عنوان رییس فدراسیون که به نظر می‌رسد با چیدمان افراد شایسته و لایق در فدراسیون شایسته محوری را در اولویت خود قرارداده و با درایت تمام  به مساله درگیری واکنش جدی نشان داده است جا دارد تا تحلیل بجا و روانشناختی این مساله نیز به سرعت صورت گیرد و عارضه یابی شود. اولین سوال بایستی این باشد که قبل از بروز درگیری و یا حتی بازی چه عواملی استرس زا بوده که بازیکنان را تحت فشار قرار داده است. از  محیط پر سرو صدا و سوت‌های بیجا اگر هم بگذریم که بی تاثیر نیستند و باید ورزشگاه حتما قبل از بازی فضای بدون تنش را فراهم کرده باشد بحث مهارت تنظیم هیجان در رقابت‌های ورزش‌های تیمی بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد و یا حتی میزان تاب آوری بازیکنان در شرایط سخت محیطی. متاسفانه در بیشتر تیم‌ها بر تکنیک تکیه داده می‌شود و این در حالی است که بازیکنان، مهارت ارتباطی درست با رقیب یا مهارت مواجهه با تنش را هنوز آموزش ندیده‌اند و تاب آوری پایینی دارند واقعا چند درصد از بازیکنان مهارت تنظیم هیجان و یا کنترل خشم را آموزش دیده‌اند؟ مربیان چقدر به این مسائل واقف هستند؟ اصولی است که  روانشناسان ورزشی کنار تیم و یا حتی قبل بازی حضور داشته باشند. بایستی آمادگی روانی بازیکنان توسط مربی آشنا با این مباحث و یا روانشناس بررسی شود ولی متاسفانه شاهد هستیم در پرورش بازیکن و یا حتی مربی به عوامل روانشناختی  کمتر پرداخته می‌شود و عدم مهارت آموزی بازیکنان چنین فاجعه رفتاری را به وجود می‌آورد که آثار آن را در افزایش  رفتار خشونت‌آمیز جوانان که از طریق رسانه شاهد درگیری و تخلیه هیجانی الگوهای ورزشی خود بوده‌اند، خواهیم دید که مساله مهم در آسیب‌شناسی است. امید بر این است که دپارتمان آموزش فدراسیون که خوشبختانه به دست فردی علمی و فوتبالی سپرده شده است بر آموزش با محوریت مهارت محوری بپردازد.