در این بازدید روند اجرایی این پروژه ملی مورد بررسی قرار گرفت . ساخت قطعه یک آزاد راه تهران - شمال  به طول 32 کیلومتراز سال ٧٥ آغاز شده که با اهتمام دولت تدبیر و امید اجرای آن شتاب گرفته است. با تکمیل این قطعه  فاصله  شهر تهران  به چالوس ٦٠ کیلومتر کاهش می یابد. اکنون این قطعه در مرحله پایانی است و در آینده نزدیک زیر بار ترافیک می رود. آزاد راه تهران شمال دارای چهار قطعه است که قطعه چهارم آن در سال های  اخیر و در محدوده استان مازندران بهره برداری شده است. عملیات ساخت و تکمیل قطعه های دوم و سوم این آزاد راه در حال انجام است.