فرایند واکسیناسیون جمعی در کشور باید گسترش بیشتری یابد
به گزارش  خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، دکتر علیرضا زالی روز سه شنبه در آیین راه اندازی مرکز تجمیعی خودرویی در مقابل درب شمالی نمایشگاه بین المللی تهران افزود: با تلاش همکاران در بهداشت و درمان واکسیناسیون کرونا درحال شتاب است، باز هم این شتاب مطلوب نظر ما نیست. وی با بیان اینکه ما باید لجستیک کافی را برای استمرار واکسیناسیون کرونا در کشور از سبد داخلی و وارداتی تامین کنیم، گفت: قطعا با پشتیبانی مناسب و پیوسته شرایط مطلوب تری را برای واکسبنه کردن مردم خواهیم داشت. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران ادامه داد: نرخ واکسیناسیون در روزهای اخیر شتابی به خودش گرفته اما این کار در منطقه از نرخ مطلوبی برخوردار نیست. زالی اضافه کرد: با این نرخ واکسیناسبون به اهداف پیشگیرانه با استفاده از واکسن نایل نمی شویم از این رو ضروری است با یاید اقداماتی مانند افتتاح مراکز تجمیعی واکسیناسیون، گسترش شیفت ها در این مراکز، استفاده جمعی از سایر دستگاه ها و تامین مکفی واکسن را داشته باشیم تا  روند واکسینه کردن مردم افزایش پیدا کند. وی، واکسیناسیون را به عنوان مهم ترین، ارزان ترین و کاراترین روش برای پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ بیانو اظهار امیدواری کرد امیدواریم با افزایش مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا، تسریع در فرایند واکسیناسیون، افزودن گروه های سنی جدید، این روند شتاب مناسب به خود بگیرد.