اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تمام دیدارهای دیپلماتیک رئیسی در نیویورک/ ۱۳ ملاقات در سه روز