تعمیر صندلی ماساژ(ماساژور) تعویض …آموزش تخصصی ویولن در تهرانپارس آبکاری نیکل و کروم روی آلومینیوم …ثبت شرکت و برند صداقت

پیشنهادهای معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره ضوابط ساخت و ساز در روستا
به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی رئیس جمهور، بیژن عباسی گفت: لایحه «قانون حفاظت از زمین‌های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهرها» توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوط و کارشناسان متخصص، تهیه و پس از ارسال به دولت در تاریخ  ۱۳۹۸/۱۱/۸، در جلسات مختلف کمیسیون امور زیربنایی آن مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: سرانجام مفاد آن به شرح زیر در لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸در هیات وزیران تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده ادغام شد. شرایط صدور پروانه ساخت در روستا توسط دهیار عباسی درباره شرایط صدور پروانه ساخت در روستا توسط دهیار گفت: نظارت بر ساخت و ساز بر اساس طرح هادی و الگوی معماری بومی و بافت روستایی و تاریخی منطقه تدوین شده بوسیله وزارت میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، ممنوعیت تفکیک اراضی ملی اعم از جنگل و مرتع و مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، فهرست انواع تخلفات مربوط به ساخت و ساز در روستا و تعیین مجازات برای هریک، رسیدگی به این تخلفات در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در شهرستان مرکب از نمایندگان دستگاههای مربوط، قلع بنای بدون پروانه در روستا با حضور دادستان از موارد مهم درباره شرایط صدور پروانه ساخت از سوی دهیار ها است.   وی در ادامه  شرایط و ضوابط صدور پروانه ساخت در روستاها، خاطر نشان کرد :‌ پیش بینی مجازات برای دهیار متخلف و... مفاد لایحه «قانون حفاظت از زمین‌های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهرها» در مورد حفاظت از زمین‌های کشاورزی و باغها و هرگونه عملیات عمرانی و تغییر کاربری غیرمجاز نیز در لایحه اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی آن مصوب سال ۱۳۸۵ ادغام گردید. امیدواریم مجلس شورای اسلامی، این لوایح را هرچه سریعتر بررسی و بدون تغییر بنیادین در آنها تصویب نماید.