نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات …فروش لوله مقواییتاب ریلکسی تاب راحتی صندلی تابیموسسه زبان نگار

روسیه: برای بهبود روابط با آمریکا خوش‌بین نیستیم
به گزارش ایرنا، مدودیف رئیس جمهوری پیشین روسیه از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ روز یکشنبه در مقاله ای در خبرگزاری تاس نوشت: با احتمال زیاد می توان پیش بینی کرد که سیاست های ضدروسی آمریکا در دوره ریاست جمهوری جو بایدن نیز ادامه خواهد یافت.   وی افزود: در چند سال اخیر روابط روسیه و آمریکا صرف نظر از اینکه چه کسی در راس کاخ سفید قرار دارد در یک مسیر ادامه دارد. در آغاز دوره حکومت ترامپ در سال ۲۰۱۶ واقعا امید برای بهبود روابط مسکو و واشنگتن وجود داشت زیرا چنین تصور می شد که امکان ندارد روابط دوجانبه بدتر از دوره حکومت اوباما باشد. اما در سالهای بعد این تصور از بین رفت. معاون پوتین در شورای امنیت روسیه خاطرنشان کرد که ترامپ بطور هدفمندانه رویارویی روسیه و آمریکا را تشدید کرد و به سیاست های تحریمی در مورد مسکو ادامه داد و سعی داشت که روسیه را از بازارهای انرژی جهانی خارج کند و همکاریهای دیپلماتیک بین دو کشور به پایین ترین سطح ممکن رسید. در همین حال ترامپ بطور مستمر از تمایل برای بهبودی روابط با روسیه سخن می گفت. مدودیف با بیان اینکه بایدن هنوز هیچ نکته مثبتی در مورد روسیه نگفته است، افزود: برعکس اظهارات وی در مورد روسیه همواره غیردوستانه و حتی خصمانه بوده است. وی بارها اعلام کرده که روسیه بزرگترین تهدید برای آمریکا از نظر امنیتی است. در این شرایط، تیم بایدن از سیاستمدارانی دارای دیدگاههای مشابه وی در مورد روسیه تشکیل شده است که هیچ تمایلی برای بهبودی روابط روسیه و آمریکا ندارند. این مقام ارشد کاخ کرملین در همین حال خاطرنشان کرد که مسکو برای همکاری با واشنگتن در عرصه های مختلف آمادگی دارد. معاون رئیس شورای امنیت روسیه خاطرنشان کرد: اما بعید بنظر می رسد که چنین گام های متقابلی ازسوی دولت جدید آمریکا برای همکاری با روسیه برداشته شود. به احتمال زیاد در سالهای آینده روابط روسیه و آمریکا بسیار سرد خواهد بود. وی افزود اکنون نیز ما هیچ انتظاری جز ادامه سیاست های شدید ضد روسی از سوی واشنگتن نداریم. مدودیف ادامه داد: اما این احتمال وجود دارد که بایدن به مسائلی که در دستور کار مشترک ما باقی مانده مانند مساله کنترل تسلیحات بازگردد. وی در بخش دیگری از مقاله خود نوشت: نکته اصلی و منفی در مورد آمریکا غیرقابل پیش بینی بودن اقدامات این کشور در عرصه بین المللی و به نوعی سمی بودن اقدامات این کشور حتی برای متحدان و شرکای خود است که پیامد آن تنش های جدی است که جامعه آمریکا را به لرزه درآورده است. مقام روس خاطرنشان کرد: این بی ثباتی در اوضاع داخلی و سیاست خارجی آمریکا ناشی از سیستم انتخاباتی پرنقص این کشور است که از قرن هجدهم بجای مانده و تا کنون تغییرات قابل توجهی در آن به عمل نیامده است.   معاون رئیس شورای امنیت روسیه در مقاله خود با اشاره به نواقص نظام انتخاباتی آمریکا افزود، این نواقص امکان برای تقلب های بزرگ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور را فراهم کرد و باتوجه به این نواقص و تشدید رویارویی و نفرت در جامعه آمریکا بر اثر آن،  واشنگتن نمی تواند مدعی نظام دمکراسی بی نقص شده و سیستم خود را بر کشورهای دیگر تحمیل کند.