تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …درمان جوش صورت توسط لیزر آلمانی …تولید و عرضه انواع البسه کار، پوشاک …درآمد آسان اینترنتی

دولت هم معترض بوده که چرا در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی مطلع نشده است