پوتین بر اهمیت همکاری‌های روسیه و چین در عرصه انرژی تاکید کرد

پوتین بر اهمیت همکاری‌های روسیه و چین در عرصه انرژی تاکید کرد
به گزارش ایرنا به نقل از دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، پوتین روز دوشنبه در پیامی به همایش انرژی روسیه و چین تصریح کرد: مشارکت راهبردی همه جانبه و همکاریهای بین روسیه و چین در سطح بالای بی سابقه ای قرار دارد.   وی افزود: همکاری های در حوزه انرژی، بخش مهمی از روابط روسیه و چین را تشکیل می دهد که در سالهای اخیر توسعه قابل توجه یافته است.   رئیس جمهوری روسیه در پیام خود با اشاره به موفقیت های روسیه و چین در عرصه انرژی در سالهای اخیر یاداوری کرد که خطوط لوله گاز و نفت که منابع انرژی روسیه را به چین منتقل می کند، فعالیت خوبی داشته است.   روسیه از صادرکنندگان عمده نفت و گاز به چین است و منابع هیدروکربنی از روسیه با خطوط لوله به این کشور انتقال می یابند.   وی همچنین به صادرات گسترده ذغال سنگ و تحویل نیروی برق به چین و توسعه طرح های مشترک در حوزه گاز اشاره کرد.    پوتین در ادامه پیام خود به احداث واحدهای اتمی در دو نیروگاه هسته ای چین با مشارکت کارشناسان روس اشاره و بر اهمیت گسترش همکاریهای دو کشور در عرصه انرژی هسته ای تاکید کرد.    رئیس جمهوری روسیه همچنین به دستور کار همایش انرژی روسیه و چین اشاره کرد که در آن تولید فناوریهای موثر در عرصه انرژی و توسعه انرژی پاک گنجانده شده است.   ناظران می گویند با توجه به تشدید تحریم ها و محدودیت های ایالات متحده، همکاری در فناوری هسته ای غیرنظامی چین و روسیه اهمیت بیشتری دارد و دو کشور را به یکدیگر نزدیک می کند. "لی شین" از کارشناسان روابط چین و روسیه می‌گوید: بخش فناوری پیشرفته و جدید یک بخش کلیدی است و چین می تواند برخی فناوری های ایالات متحده را با فناوری روسیه جایگزین کند.