وزیران خارجه عربستان و فرانسه تحولات منطقه را بررسی کردند
به گزارش رسانه های خبری در دیدار  «فیصل بن فرحان بن عبدالله» با  «ژان ایو لودریان» که در پاریس پایتخت فرانسه صورت گرفت، روابط میان دو کشور و راه های گسترش آن بررسی شد. دو طرف همچنین درباره افزایش هماهنگی های دوجانبه در خصوص شماری از موضوعات و مسائل مشترک بین المللی بحث و گفت وکو کردند. وزیران امور خارجه عربستان و فرانسه در این دیدار همچنین بر لزوم ادامه تلاش های مشترک برای مقابله با ویروس کرونا تاکید کردند. همکاری های اقتصادی به ویژه در زمینه فن آوری و تبادل تجربیات، تشویق سرمایه گذاران به مشارکت در طرح های مربوط به توسعه پایدار و طرح های بزرگ میان دو کشور از دیگر محورهای گفت وگو میان وزیران خارجه فرانسه و عربستان بود.