زوج خیر مراغه ای به عنوان واقفان برتر کشوری انتخاب شدند
حجت الاسلام فریدون مطهری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: علی امیریعقوبی و سوسن نجاری، زوج خیر اهل این شهرستان در این همایش کشوری که به مناسبت دهه وقف برگزار شده بود، مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند. وی ادامه داد: این زوج خیر مراغه ای در اقدامی خیر و دلسوزانه ۶ دانگ عرصه و اعیانی یک باب منزل مسکونی را در این شهرستان وقف کرده بودند. وی اضافه کرد: این موقوفه یک باب ساختمان مسکونی سه طبقه با ۲۳۲ مترمربع عرصه و ۴۱۵ متر مربع اعیانی به ارزش چهار میلیارد تومان است. وی گفت: این زوج خیر، این ملک مسکونی را با نیت گسترش فرهنگ قرآن، عترت، غدیر خم، کمک به نیازمندان، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، ترویج فرهنگ عاشور و شهدا وقف کرده اند. وی افزود: حرکت خیرانه این زوج خیر اهل مراغه می تواند الگویی برای واقفان در گسترش این فریضه الهی و اسلامی باشد.