حماس عضویت ناظر رژیم صهیونیستی را در اتحادیه آفریقا محکوم کرد
به گزارش ایرنا از خبرگزاری «سما نیوز»، حماس در این بیانیه، تصمیم اتحادیه آفریقا را تکان دهنده و مذموم توصیف و تاکید کرد که این تصمیم فرصت بیشتری در اختیار رژیم صهیونیستی می دهد تا برنامه های خود را برای از بین بردن حقوق فلسطینی ها و ادامه جنایات وحشیانه اش علیه مردم فلسطین ادامه دهد. حماس در این بیانیه گفته که متأسفانه این تصمیم توسط کشورهای قاره آفریقا اتخاذ شده است که قرن هاست از یوغ استعمار و نژادپرستی رنج می برند. بیانیه افزوده است که کشورهای قاره آفریقا از گذشته تاکنون شاهد گسترش مبارزه عادلانه خود برای کسب استقلال و آزادی بوده اند و اکنون ملت فلسطین منتظر حمایت قاطع و مستمر از سوی آنها برای آزادی سرزمین خود است. حماس از اتحادیه آفریقا خواسته که رژیم صهیونیستی را از این سازمان اخراج کند. بیانیه تاکید کرده که ما خواستار اخراج فوری رژیم صهیونیستی از اتحادیه آفریقا و اعمال تحریم های بازدارنده آنها علیه صهیونیست ها هستیم. رژیم صهیونیستی برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ به عنوان عضو ناظر به اتحادیه آفریقا پیوست. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که سفیر رژیم اسرائیل در «آدیس آبابا» پایتخت اتیوپی، به عنوان عضو ناظر استوارنامه خود را تقدیم اتحادیه آفریقا کرده است. این بیانیه به نقل از وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نوشت که امروز، روز عید روابط اسرائیل و آفریقا است و این اقدامی درست برای تقویت مناسبات خارجی اسرائیل است که سبب  تقویت فعالیت های اسرائیل در آفریقا و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا می شود. بیانیه افزوده است که رژیم اسرائیل با ۴۶ کشور آفریقایی رابطه دارد و در سال های اخیر اسرائیل روابط دیپلماتیک خود را با کشور چاد و گینه از سر گرفته و سودان نیز به توافقنامه عادی سازی روابط با اسرائیل پیوسته است.