تولید دستمال کاغذی تبلیغاتی و اختصاصیداروخانه اینترنتی داروبیاردستگاه تسمه کشزیتون و روغن زیتون

ورود کتائب حزب الله عراق به معادله بازدارندگی علیه رژیم صهیونیستی
«محمد محیی» سخنگوی رسمی کتائب  (گردان های) حزب الله با قرائت بیانیه ای این مطلب را اعلام کرد و افزود:رژیم صهیونیستی در دهه های گذشته معادله امنیتی را تحمیل کرد که بتواند با هر قدرتی از داخل یا خارج فلسطین اشغالی که موجودیت آن را تهدید کند، روبرو شود. این رژیم به خودش اجازه داد مستقل یا با حمایت همپیمانان خود از جمله آمریکا و حاکمان خائن تجاوزگری کند. محیی افزود: رژیم صهیونیستی در این چارچوب به خودش اجازه داد به کشورهای منطقه دست اندازی کند از جمله  تجاوزهای متعدد به عراق را مرتکب شد. وی اشاره کرد که وحشی گری صهیونیستی منحصر به فلسطین نشد بلکه به سایر کشورهای منطقه نیز سرایت کرد تا جایی که «فرماندهان و مبارزانی عراقی را ترور کرد که در حال جنگ با جنایتکاران داعشی بودند.» سخنگوی رسمی کتائب حزب الله ادامه داد: ملت های منطقه یقین دارند که با دشمن (صهیونیستی) امنیتی در کار نیست و زوال این رژیم به اذن خدا، آغازی برای صلح حقیقی و حاکم شدن آرامش بر منطقه خواهد بود. محمد محیی اضافه کرد: مقاومت اسلامی در گردان های حزب الله بر وفادار ماندن به حفظ مقدسات و کوتاهی نکردن در دفاع از آن تاکید دارد و اعلام می کند که وارد معادله بازدارندگی (علیه رژیم صهیونیستی) شده است و تهدید قدس به معنای جنگ منطقه ای خواهد بود. حزب الله عراق، اولین گروه مقاومت عراقی است که رسماً پیوستن به ائتلاف بازدارندگی منطقه ای را علیه رژیم صهیونیستی اعلام کرده است.