کارگاه آموزش قوانین مالیاتی و بیمه ای چین و ایران در شانگهای برگزار شد

کارگاه آموزش قوانین مالیاتی و بیمه ای چین و ایران در شانگهای برگزار شد
به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی ایران در شانگهای، کمیته روابط عمومی اتاق بازرگانی شرق چین این کارگاه را با همکاری و  مشارکت کمیته های آموزش، حقوقی و مالی این اتاق در  سالن آموزشی ساختمان اداری ایست هوپ کلان شهر شانگهای با رعایت پروتکل بهداشتی  برگزار کرد به نحوی که کارشناس مالی - مالیاتی چینی اخرین مطالب قوانین مالیاتی اشخاص و بیمه ای را برای حضار کاملا تشریح کرد . همچنین در ادامه این کارگاه آموزشی پرونده مطالعه موردی مالیاتی و بیمه ای یک کارمند خارجی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت و در ادامه نیز  قوانین مالیات مضاعف بین ایران و چین  بین  کارمندان و شرکت های ایرانی و چینی مورد ارزیابی قرارگرفت. در پایان این کارگاه  اعضای آنلاین در کارگاه و سایر حاضرین در جلسه،  سوالات خود را در یک نشست پرسش و پاسخ در بخش های مالیاتی، بیمه ای و امور پرسنلی و نحوه و چگونگی قرارداد های پرسنلی در شرکت های چینی - ایرانی مطرح کردند و رییس کمیته حقوقی اتاق به آنها پاسخ گفت.