ابومحمد عسگرخانی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، بر اثر کرونا درگذشت