موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …ال ای دی نواری RGB 5050ارتقاء انواع کامپیوتر و لپ تاپدستگاه تصفیه آب خانگی فوق پیشرفته …

کارمندان ایثارگر جذب هیأت علمی می‌شوند
به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، به دنبال ابلاغیه هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ابلاغیه ای مرکز جذب اعضای هیأت علمی این وزارتخانه را مکلف کرد: در فراخوان جذب هیأت علمی جاری، امکان حضور کارمندان ایثارگر متقاضی عضویت هیأت علمی را فراهم کند. از سال ۹۴ به بعد به دلیل کثرت متقاضیان عضویت پیمانی و بنابر مصوبه هیأت علمی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظر هیأت مرکزی جذب، این امکان از سامانه جذب اعضای هیأت علمی حذف شده بود. در ابلاغیه وزیر علوم که یک نسخه از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: نظر به این که در مصوبه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، لزوم انتخاب اعضای هیأت علمی از طریق فراخوان تصریح شده است، ضمن تاکید بر رعایت و اجرای دقیق مفاد بند پ ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رعایت حقوق شهروندی سایر متقاضیان و به استناد اصل ۲۸ قانون اساسی در مورد توزیع عادلانه فرصت ها، موارد زیر برای تبدیل وضعیت کارمندان ایثارگر به عضویت هیأت علمی در دستور کار قرار گیرد: - امکان تبدیل وضعیت ایثارگران در فراخوان آبان ۹۹ فراهم شود - نیاز دانشگاه به رشته تحصیلی بر اساس بند ۱ ماده ۵ مصوبه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی احراز شود - ضرورت دارد برابر تبصره ۲ ماد ۱۰ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، متقاضیان واجد شرایط عضویت هیأت علمی که به عنوان کارشناس رسمی در موسسه اشتغال به کار دارند تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی بتوانند حداقل ۱۰ سال در وضعیت هیأت علمی خدمت کنند. به گزارش ایرنا، فراخوان جذب اعضای هیأت علمی از روز شنبه ۱۰ آبان ماه در سامانه مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم آغاز شده است و تا آذرماه ادامه دارد.