معابر شهری همچنان برای تردد معلولان رضایت‌بخش نیست

معابر شهری همچنان برای تردد معلولان رضایت‌بخش نیست
به گزارش روز جمعه ایرنا از بهزیستی استان تهران، سید احمد خادم در نشست خبری که به مناسبت هفته معلولیت برگزار شد، درباره عدم مناسب‌سازی و اصلاح فضای مبلمان شهری ویژه استفاده معلولان افزود: عزم و اراده جدی و قانون کافی در این مورد وجود دارد ولی متاسفانه سازمان‌ها، ادارات، مراکز خدماتی و شهری با وجود مطالبه‌گری سازمان بهزیستی و جامعه هدف یعنی معلولین در مناسب سازی و بهبود معابر و فضای شهری به منظور تردد و دسترسی معلولین به نتایج چندان رضایت بخشی نرسیدیم. وی ادامه داد: در ۶ ماه گذشته مبلغ  چهار میلیون تومان کمک ها و حمایت های مردمی و خیریه به منظور ارائه خدمات و رسیدگی های رفاهی و عمومی صرف خانواده های نیازمند و معلولان تحت پوشش این سازمان توزیع شده است. معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران به ایجاد مراکز اقامت موقت در سال جاری پرداخته و به اهداف این مراکز اشاره کرد و اظهارداشت: خانواده هایی که دارای معلولیت جسمی حرکتی در خانه هستند ولی توانایی نگهداری و رسیدگی به فرزندان معلولشان را ندارند، می توانند فرزندانشان را در طول شبانه روز جهت نگهداری و خدمات گیری از این مراکز اقامت استفاده کنند. خادم با اشاره به برنامه ها و سیاست های مردم محور و مشارکت جویانه سازمان بهزیستی، گفت: این سازمان بنا ندارد برای ارائه خدمات توانبخشی و مددکاری راسا مدیریت کلیه طرح ها و اقدامات اجرایی و میدانی را خود به عهده گرفته و سیاست های متمرکز را اعمال کند؛ بلکه این سازمان با توجه به جهت گیری های مردم محور و نیز جلب و جذب تمام کمک ها و حمایت های خیرین و مراکز مردم نهاد ضمن ایفای رسالت توانبخشی و مناسب سازی و بهبود شرایط زندگی خانواده های بی سرپرست و معلولین، اینگونه از مسئولیت های مستقیم و غیر مستقیم را به بخش خصوصی سپرده و سیاست برون سپاری را اجرا کند. معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران، خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست های مردم محور و مشارکت جویانه سازمان بهزیستی در ارائه خدمات توانبخشی و مددکاری از خیرین و گروه های مردم نهاد تقاضای ارائه کمک های مادی و معنوی به اقشار نیازمند داریم.