مرکز تعمیر لوازم خانگی سامسونگچاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …مرکز تخصصي آموزش زبانهاي خارجي …گروه ساختمانی آروین سازه