اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عبور دومین قطار ترانزیت روسیه از طریق کریدور شمال - جنوب ایران