فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200دوره آموزشی انتخاب هوشمندانه رشته …آموزش صفر تا صد حسابداری ویژه بازار …شرکت سرورنگ

استعفاهای زنجیره ای طرح جدید بدخواهان لبنان
اما به نظر می رسد از حد نصاب انداختن دولت لبنان پروژه ای بوده است که با استعفای ناصیف حتی وزیر خارجه سابق یک روز قبل از انفجار بندر بیروت کلید زده شده بود. بنابر این ادامه استعفاها در روزهای بعد از انفجار از سوی برخی نمایندگان و وزرا را باید در همان چارچوب فشارهای گروهی و حزبی ردیابی کرد که در حقیقت با خشونت های خیابانی برای رسیدن به برخی اهداف در لبنان توام شده است . در همین حال این رنجیره استعفاها می تواند تحت فشارهای خارجی یا اقدام در چارچوب تصمیمات حزبی باشد اما به نظر می رسد که حمله به ساختمان وزارتخانه ها توسط معترضان در شب های گذشته بخش  مکمل این پروژه باشد به طوری که حتی شاید به رعب و وحشت اعضای کابینه و نیز نمایندگان مجلس و دیگر مدیران لبنانی منجر شده باشد. نکته مهم در خصوص این اعتراضات خیابانی خشونت بار اینجاست که تعداد این افراد حتی به اذعان رسانه های غربی کسر کوچکی از جمعیت لبنان هم نیست تا جایی که در بیشتر گزارش ها به عدد ۵۰۰ نفر اشاره داشتند که در این حملات مشارکت کرده بودند. شاید بتوان گفت در چنین وضعیتی طراحی سیاست رعب در بین اعضای کابینه و دیگر مقام ها و مسوولان لبنانی شبه کودتایی است که برای لبنان و آینده آن از سوی برخی بدخواهان و دشمنان این کشور تدارک دیده شده است چرا که به طور طبیعی نمی توان قاعده ای برای این استعفاها تعریف کرد . پر واضح است که در روزهایی که لبنان نیاز به فداکاری و از خودگذشتگی مقام ها و مسوولان آن دارد ، طبیعی نیست که مدیران و مسوولان با سابقه این کشور از زیربار مسوولیت شانه خالی کنند. در این ارتباط می توان گفت که استعفاهای مزبور یا تحت فشار احزاب با ماهیت فرقه ای،  یا تحت فشار خارجی و یا تحت فشارهای خیابانی صورت می گیرد.   در جریان اعتراض های خیابانی گروه هایی به ساختمان های وزارتخانه ها حمله و اسناد و مدارک بسیاری را آتش زدند که این خشونت ها می تواند عامل وحشتی باشد که به این استعفاها دامن زده است. از همین رو به نظر می رسد که برخی عوامل داخلی تاب و تحمل ادامه اجرای برنامه ها و سیاست های حسان دیاب نخست وزیر کنونی لبنان را برای خارج کردن این کشور از وضعیت کنونی به خاطر گذشته و سوابق خود ندارند و با توجه به حمایت برخی طرف های خارجی از این روند تلاش دارند تا این کشور را در وضعیت بحرانی کنونی بیش از پیش متلاطم کرده و این همان چیزی است که برخی طرف های خارجی در ارتباط با لبنان به دنبال آن هستند.