جوشکاری، تعویض، تعمیر و رنگ سپر …پیش دبستانی ودبستان دکتر حسابسدستگاه بسته بندیآنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …

اهدای خون به بیماران در پویش «هدیه سرخ»
به گزارش ایرنا، محمدرضا مهدیزاده روز شنبه در نشست خبری افزود: همه ساله در نیمه دوم سال با آلودگی و سردی هوا با کاهش مراجعه کنندگان خون مواجه بودیم اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و فاصله گذاری اجتماعی و همچنین کمتر خارج شدن مردم از خانه، شاهد افت محسوس تری در بحث اهدای خون بودیم.  وی ادامه داد: در نیمه دوم امسال با وجود آلودگی و سردی هوا و همچنین شدت یافتن شیوع کرونا در جامعه شاهد افت محسوس اهدای خون بودیم به همین دلیل از بیمارستانها و مراکز درمانی استان تهران خواستیم که اعمال جراحی غیر اورژانس خود را به عقب بیاندازند و در این زمینه نیز شاهد همکاری خوبی از سوی آنها بودیم. مهدیزاده ادامه داد: اما از بهمن ماه امسال مشاهده شد که برخی اعمال جراحی افزایش یافت که این موضوع موجب شد که مصرف خون و فراورده های آن دو برابر حالت عادی افزایش یابد و نیز سبب شد که مصرف خون هم زیاد شود. مدیرکل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه از روزهای پایانی سال گذشته که شاهد شروع کرونا در ایران بودیم با افت مراجعه کنندگان برای اهدای خون مواجه بودیم که این افت در طی امسال دارای فراز و نشیب ۳۰ تا ۵ درصد کاهش بود اما در ۱۱ ماه گذشته شاهد کاهش هشت درصدی اهدای خون بودیم و این در حالیست که در برخی کشورها کاهش ۶۰ درصدی اهدای خون را داشتند. ادامه دارد...