تابلوسازی ساخت انواع تابلو تبلیغاتیاستودیو صدابرداری و تمرینراننده با درآمد عالیصندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …

تفاهم‌نامه همکاری قرارگاه سازندگی با شورای عالی مناطق آزاد منعقد شد
سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در این مراسم با اشاره به موضوع تفاهم‌نامه با منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: قرارگاه خاتم و مجموعه مناطق آزاد ارتباطات و همکاری خیلی خوبی را با یکدیگر دارند. اعتقاد ما این است که مناطق آزاد سهم بسیار بزرگی در توسعه کشور دارد و توسعه مناطق آزاد می‌تواند بستر مناسبی برای تولید، اشتغال، صادرات، جذب سرمایه و جذب تکنولوژی باشد.  به گفته فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تفاهم نامه در بخش های ساختمانی، عمرانی، تولیدات کشاورزی و بخشهای معدنی انجام خواهد شد که ظرفیت های خوبی در این زمینه وجود دارد و اگر بتوانیم در این مناطق جذب سرمایه کنیم حتماً می‌توانیم به اشتغال کشور کمک کنیم. محمدرضا عبدالرحیمی مدیرعامل منطقه آزاد ماکو نیز با بیان اینکه حضور قرارگاه سازندگی طبق سیاست‌های کلی کشور است، گفت: در جاهایی که امکان حضور بخش غیردولتی فراهم نیست و منابع و منابع وسیع نیاز دارد باید امکانات لجستیک فراهم شود. وی با اشاره به حضور و مشارکت قرارگاه در بخش‌های عمران و آبادانی منطقه‌آزاد ماکو گفت: منطقه آزاد ماکو ۱۳۰ کیلومتر مرز با ترکیه و مرز وسیع نیز با نخجوان داشته و در مسیر خود ۲۷۰ روستا را پوشش می‌دهد به همین دلیل در این تفاهمنامه قرار است زیرساخت‌های حمل و نقل و سایر مباحث انجام شود. عبدالرحیمی ادامه داد: این تفاهم نامه بخش‌های مانند کشاورزی، دامپروری و کسب و کار را نیز در برمی‌گیرد که در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار نفر به آن اشتغال دارند. امیدواریم بتوانیم از ظرفیت های قرارگاه استفاده کرده و عمران و آبادانی منطقه عملیاتی شود. وی افزود: توسعه منطقه جزو ماموریت های اقتصاد ملی و پیوند آن با دیگر مناطق است همچنین بهره‌گیری از معادن منطقه و جلوگیری از خام فروشی و حرکت به سمت تولید ارزش افزوده بیشتر با مشارکت قرارگاه و سرمایه گذاری می تواند صورت بگیرد.