بلبرينگ انصاريکارمند پاره وقت و تمام وقتفروش و واردات قطعات الکترونیکی …چراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcr

هزار و ۴۷۵ داوطلب در آزمون فلوشیپ پزشکی با یکدیگر رقابت می‌کنند
به گزارش روز شنبه معاونت فرهنگی - دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  با پایان مهلت ثبت نام در آزمون پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)، یک‌هزار و ۴۷۵ نفر در این آزمون ثبت نام کردند و آمار نهایی ثبت نام کنندگان از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد. آزمون پذیرش در دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ مرداد ۹۹ در دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری برگزار می‌شود. پس از تمدیدهای مکرر مهلت ثبت نام، آخرین مهلت روز پنج شنبه ۱۹ تیرماه به پایان رسید و در نهایت یک هزار و ۴۷۵ نفر در این آزمون ثبت نام کردند. هزار و ۴۷۵ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون برای قبولی در ۱۵ دانشگاه و ۷۷ رشته تکمیلی تخصصی با یکدیگر رقابت می کنند. با توجه به شیوع جهانی بیماری ناشی از ویروس کرونا (Covid-۱۹) و رأی صادره شورای آموزش پزشکی و تخصصی، آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در سال ۱۳۹۹ مطابق با قوانین سال قبل (۱۳۹۸) و به صورت دانشگاهی برگزار می شود.