اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ارتباط، گمشده ناشنوایان در فریاد بی صدا زیر کوله بار ترحم