آگهی رایگان و ویژه سایت رایگان …تسمه حمل بار سلیمیپله گرد فلزی آس استپفروش لاستیک بادی لیفتراک

۵ هزار مدرسه با جمعیت کمتر از ۵ دانش‌آموز در کشور وجود دارد
محسن حاجی میرزایی روز سه شنبه در نهمین همایش و نمایشگاه ملی «مدرسه ایرانی - معماری ایرانی» در محل مدرسه دارالفنون به موضوع معماری و اهمیت آن در ساخت بناهای آموزشی اشاره کرد و در این خصوص توضیح داد: معماری، هنر و دانش طراحی بنا و توجه به ساختارهای کاربردی بناها، بخش مهم و جلوه برجسته از تمدن هر جامعه ای به شمار می رود.  وی با بیان اینکه معماری بناها در تحقق ماموریت ها نقش اساسی و کلیدی دارد، افزود: نقص‌های طراحی را حتی با مدیریت هم نمی توان جبران کرد و وقتی طراحی با سازه‌های بنا سازگار نباشد، هیچ چیزی نمی تواند این‌ کاستی‌ها را جبران کند. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بناها برای تحقق اهدافی شکل می گیرند و نقش معماری سازگار کردن این بناها با اهداف موردنظر است؛ در واقع، نقش معماری و طراحی، تسهیل کننده اهدافی است که بنا برای آن ساخته شده است. حاجی میرزایی همچنین خاطرنشان کرد: در طراحی بناهای آموزشی تنها دانش مهندسی لازم نیست و به دانش تعلیم و تربیت نیز نیاز است. مدرسه یک بنای بسیار مهم و متمایز به دلیل کارکردها و تاثیرات عمیق آن است. ادامه دارد... .