آهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)انواع صیفی جات خشک و سبزیجات خشک(سیر …فروش چوب فنلاندی و ایرانی ترموود …باربری یگانه رخش

رییس جمهور از شکایت خود از برخی رسانه‌ها صرف‌نظر کرد
به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، پژمان محمدی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهوری، روز دوشنبه با ارسال نامه‌های جداگانه به دادسرای فرهنگ و رسانه و همچنین مدیران مسئول چند روزنامه، خبرگزاری و پایگاه تحلیلی خبری از موافقت رییس جمهوری با اعلام انصراف از شکایت نسبت به برخی رسانه ها خبر داد. بنابر این گزارش، در این نامه بر اصلاح رویه و گسترش فرهنگ مدارا و روحیه نقادی سازنده و استفاده از این ظرفیت به منظور بهبود وضعیت موجود و تعالی کشور اشاره شده است.