فروش مواد اولیه پلاستیک های صنعتی …خرید مستقیم لباس زنانه از تولیدیوزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیونفروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …

محور جم - سیراف  در ۵۰ نقطه دچار ریزش شد