نشریه "تایمز او ایندیا" روز چهارشنبه نوشت: بیپین راوات رییس ستاد مشترک ارتش هند اولین مقام هندی است که از ایجاد اردوگاه های مقابله با افراط گرایی در کشمیر حمایت کرده است. اظهارات مقام ارشد نظامی این کشور در حمایت از طرح ایجاد اردوگاه های مقابله با افراط گرایی سبب ایجاد نگرانی میان سیاست مداران و فعالان اجتماعی در کشمیر شده است. فرمانده ستاد مشترک ارتش هند به جزییات این طرح اشاره نکرده است اما به گفته تحلیل گران در صورت اجرایی شدن این طرح تعداد زیادی از مردم محلی در کشمیر به این اردوگاه ها منتقل خواهند شد تا مورد آموزش قرار گیرند. فعالان اجتماعی و روشن فکران کشمیری معتقدند که اظهارات مقام ارشد نظامی هند نشان دهنده  نحوه  تفکر مقامات نظامی این کشور در مورد مردم کشمیر است و این اظهارات می تواند آغاز کننده تحولات نگران کننده دیگر در کشمیر باشد. صدیق وحید یک کشمیری که در دانشگاه هاروارد به عنوان استاد تاریخ مشغول به کار است گفت: حتی مطرح کردن این اظهارات بسیار نگران کننده است. این اظهارات ما را به یاد اردوگاه های مشابه در چین می اندازد. فرمانده پلیس جامو و کشمیر: باید از تشکیل اردوگاه های مقابله با افراط گرایی در کشمیر استقبال شود نشریه "اسکرول" نوشت: دلباق سینگ رییس پلیس جامو و کشمیر ضمن حمایت از اظهارات رییس ستاد مشترک ارتش هند اعلام کرد که باید از این طرح حمایت شود. وی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: در سال های اخیر پاکستان و گروه های وابسته به آن تلاش های زیادی برای ترغیب افراط گرایی در کشمیر انجام داده اند. تعدادی از جوانان ما تحت تاثیر این تبلیغات قرار گرفته اند و به مسیر اشتباه رفته اند. اگر اردوگاه مقابله با افراط گرایی ایجاد شود باید از آن استقبال کرد. اردوگاه های "مقابله با افراط گرایی" در پاکستان وجود دارد رییس ستاد مشترک هند همچنین مدعی شد که پاکستان هم اکنون اردوگاه های مقابله با افراط گرایی در کشمیر تحت کنترل این کشور ایجاد کرده است. به گزارش شبکه خبری "ایندیا تودی" سازمان های اطلاعاتی هند در گزارش های جداگانه اعلام کرده اند پاکستان تعداد زیادی از اردوگاه مقابله با افراط گرایی ایجاد کرده است تا جوانانی که توسط گروه های تروریستی به افراط گریائی روی آورده اند را آموزش دهد. به گفته سازمان های اطلاعاتی هند، تصاویر ماهواره ای نشان می دهند که پاکستان در حال ساخت مراکز بیشتری در مناطق مختلف این کشور از جمله منطقه مورد اختلاف کشمیر برای انتقال جوانان به آن است. بیش از یک دهه است که منطقه کشمیر در بحران قرار داشته است. دولت هند سال گذشته امتیازات خاص جامو و کشمیر را لغو کرد. نخست وزیر هند 5 اوت(14 مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد. طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود. طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد. دولت پس از لغو اصل 370 قانون اساسی و بند 35 قانون هند که اختیارات ویژه ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.